thành lập công ty

giới thiệu công ty

tra cứu doanh nghiệp

dịch vụ khắc dấu

dịch vụ kế toán thuế

DỊCH VỤ KÊ KHAI BHXH - BHYT

 Hỏi Đáp Về Thuế

HỎI ĐÁP VỀ THUẾ (phần 7)

 

1.  Doanh nghiệp tôi có ký hợp đồng thuê 01 chiếc xe tải, trong hợp đồng thể hiện chiếc xe đó được doanh nghiệp sử dụng 24/24, chi phí xe xăng tự doanh nghiệp trả tiền. Có nghĩa là doanh nghiệp...
2.  Trong quá trình hoạt động ngành nghề xây dựng doanh nghiệp có mua xi măng, sắt, thép về để làm khối tải để ép cọc trong khi xây dựng. Vậy kính mong Quý Cục cho Doanh nghiệp được hỏi : 1/...
3.  Doanh nghiệp đã ký hợp đồng thi công với khách hàng và khách hàng đã ứng đợt 01 của hợp đồng, doanh nghiệp đã hạch toán chi phí nhân công treo vào 154. Vậy nay khách hàng huỷ thì...
4.  Doanh nghiệp đã nộp quyết toán năm 2006 bị lỗ nhưng chưa làm phụ lục chuyển lỗ. Vậy doanh nghiệp có thể bổ sung tại thời điểm này được không. Kính mong Quý Cục hỗ trợ. Trân trọng kính chào.
5.  Hiện tại chính sách thuế - kế toán thay đổi liên tục nên doanh nghiệp chưa nắm bắt kịp. Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên kính mong Quý Cục có thể cho doanh nghiệp được biết các...
6.  Hiện tại chính sách thuế - kế toán thay đổi liên tục nên doanh nghiệp chưa nắm bắt kịp. Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên kính mong Quý Cục có thể cho doanh nghiệp được biết các...
7.  Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có phát sinh vướng mắc sau: 1/ Khi doanh nghiệp kê khai sai số thuế GTGT đầu vào thì điều chỉnh vào bảng giải trình 02A/GTGT và điều chỉnh trên tờ khai 01/GTGT có...
8.  Doanh nghiệp có chức năng "Xây dựng công trình dân dụng" vậy có thể ký hợp đồng nhân công không có nguyên vật liệu được không. Nếu không được kính mong Quý Cục hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung ngành...
9.  Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có phát sinh vướng mắc sau: 1/ Khi doanh nghiệp kê khai sai số thuế GTGT đầu vào thì điều chỉnh vào bảng giải trình 02A/GTGT và điều chỉnh trên tờ khai 01/GTGT có...
10.  Doanh nghiệp xuất hoá đơn bán hàng cho khách, trong đó có kèm theo hàng khuyến mãi doanh nghiệp viết như sau: Tên hàng đơn giá thành tiền tiền thuế ống gas 0 0 0 Nay doanh nghiệp phát hiện sai nên...
 
HỎI: Doanh nghiệp tôi có ký hợp đồng thuê 01 chiếc xe tải, trong hợp đồng thể hiện chiếc xe đó được doanh nghiệp sử dụng 24/24, chi phí xe xăng tự doanh nghiệp trả tiền. Có nghĩa là doanh nghiệp được tòan quyền quyết định về chiếc xe đó. Vậy chi phí tiền xăng doanh nghiệp có thể khấu trừ vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đuợc không? Nếu không được kính mong Quý Cục hướng dẫn doanh nghiệp khi thuê xe thì phải cần những điều kiện gì để đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN. Trân trọng. 
 
ĐÁP:  Doanh nghiệp có ký hợp đồng thuê 01 chiếc xe tải, trong hợp đồng thể hiện chiếc xe đó được doanh nghiệp sử dụng 24/24, chi phí xe xăng tự doanh nghiệp trả tiền. Thì chi phí tiền xăng cho hoạt động của xe tải phục vụ cho hoạt động SXKD nếu có hóa đơn hợp pháp thì được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN .
Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Thuế TP – Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm .
 
HỎI:  Trong quá trình hoạt động ngành nghề xây dựng doanh nghiệp có mua xi măng, sắt, thép về để làm khối tải để ép cọc trong khi xây dựng. Vậy kính mong Quý Cục cho Doanh nghiệp được hỏi : 1/ Doanh nghiệp được quyền mua nvl để làm khối tải để ép cọc không? 2/ Giá trị khối tải dùng làm tài sản cố định cho DN thì hạch toán: N632, C155 và ghi tăng TS: N211 C511 có đúng không ạ? 3/ Vậy nếu giá trị khối tải dùng làm công cụ dụng cụ cho DN thì hạch toán như thế nào? Trân trọng kínhchào 
 
ĐÁP:  1/ Về việc doanh nghiệp có được quyền mua NVL để làm khối tải hay không ? thì không thuộc thẩm quyền trả lời của Cục Thuế TP . Nhưng theo ý kiến Cục Thuế TP doanh nghiệp có chức năng xây dựng, thì được quyền thi công đúc khối tải để sử dụng .
 
2/ Khối tải nếu có giá trị trên 10.000.000 đồng, thời gian sử dụng trên 1 năm , thì được hạch toán vào TSCĐ để được trích khấu hao . Nếu không thoả điều kiện về TSCĐ, doanh nghiệp hạch toán vào công cụ lao động để phân bổ dần vào chi phí .
Về việc hạch toán: nghiệp vụ này đã được quy định cụ thể trong các Chế độ kế toán hiện hành. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu để thực hiện .
Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Thuế TP (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm .
 
HỎI:  Doanh nghiệp đã ký hợp đồng thi công với khách hàng và khách hàng đã ứng đợt 01 của hợp đồng, doanh nghiệp đã hạch toán chi phí nhân công treo vào 154. Vậy nay khách hàng huỷ thì doanh nghiệp có kết chuyển 154 vào 632 hay không? Nếu không đúng kính mong Quý Cục hướng dẫn cách hạch toán cho doanh nghiệp để doanh nghiệp làm cho đúng. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. 
 
ĐÁP:  Khi nhận tiền tạm tứng của người mua hàng, Cty hạch toán có TK 131 nợ TK 111 hoặc 112, nếu khác hàng huỷ HĐ hạch toán có TK 111, 112 nợ TK 131.
Những nghiệp vụ này đã được quy định rõ trong các chế độ kế toán hiện hành, đề nghị doanh nên nghiên cứu để thực hiện 
 
HỎI: Doanh nghiệp đã nộp quyết toán năm 2006 bị lỗ nhưng chưa làm phụ lục chuyển lỗ. Vậy doanh nghiệp có thể bổ sung tại thời điểm này được không. Kính mong Quý Cục hỗ trợ. Trân trọng kính chào. 
 
ĐÁP:  Trường hợp Công ty không nộp phụ lục số 1về việc chuyển lỗ kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2006 thì xem như đã không đăng ký chuyển lỗ với cơ quan thuế nên không được chuyển lỗ theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.
Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế TP (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm.
 
HỎI:  Hiện tại chính sách thuế - kế toán thay đổi liên tục nên doanh nghiệp chưa nắm bắt kịp. Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên kính mong Quý Cục có thể cho doanh nghiệp được biết các thông tư - nghị định - quyết định - Luật - Chuẩn mực nào còn hiệu lực và mới ban hành để doanh nghiệp tiện tham khảo được không ạ? Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.  [12/14/2009]
 
ĐÁP:  Các loại văn bản quy phạm pháp Luật liên quan đến thuế và kế toán như sau 
1/ Về kế toán: Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 
2/ Về thuế: 
Hiện nay các văn bản quy phạm Pháp luật liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, ... Luật Quản lý thuế đều được thể hiện trên các trang Web của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế hoặc của Cục Thuế TP . Đề nghị Doanh nghiệp tra cứu vào các trang Web này để nghiên cứu 
 
HỎI: Hiện tại chính sách thuế - kế toán thay đổi liên tục nên doanh nghiệp chưa nắm bắt kịp. Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên kính mong Quý Cục có thể cho doanh nghiệp được biết các thông tư - nghị định - quyết định - Luật - Chuẩn mực nào còn hiệu lực và mới ban hành để doanh nghiệp tiện tham khảo được không ạ? Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.  [12/14/2009]
 
ĐÁP: Các loại văn bản quy phạm pháp Luật liên quan đến thuế và kế toán như sau 
1/ Về kế toán: Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 
2/ Về thuế: 
Hiện nay các văn bản quy phạm Pháp luật liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, ... Luật Quản lý thuế đều được thể hiện trên các trang Web của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế hoặc của Cục Thuế TP . Đề nghị Doanh nghiệp tra cứu vào các trang Web này để nghiên cứu 
 
HỎI:  Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có phát sinh vướng mắc sau: 1/ Khi doanh nghiệp kê khai sai số thuế GTGT đầu vào thì điều chỉnh vào bảng giải trình 02A/GTGT và điều chỉnh trên tờ khai 01/GTGT có đúng không ạ? 2/ Khi doanh nghiệp kê khai sai số thuế GTGT bán ra cho dù là tăng hoặc giảm số thuế GTGT thì doanh nghiệ chỉ làm bảng 01/KHBS ,.Không làm bảng giải trình 02A/GTGT, không điều chỉnh vào bảng kê 01/GTGT có đúng không ạ? Rất mong Quý Cục hỗ trợ. Trân trọng kính chào. 
 
ĐÁP: Trường hợp doanh nghiệp kê khai sai thuế GTGT đầu vào của các kỳ trước, nay phát hiện điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp, giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc được hoàn thì phải lập hồ sơ kê khai điều chỉnh bổ sung theo mẫu số 01/KHBS để đi nộp số thuế tăng thêm và xử phạt chậm nộp tiền thuế theo quy định của Điều 106 Luật Quản lý (mỗi ngày chậm nộp phạt 0,01%/ngày ) , không điều chỉnh vào Bảng giải trình số 02A/GTGT để điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT 01/GTGT .
Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị liên hệ Cục Thuế TP- Phòng Tuyên Truyền Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm .
 
HỎI:  Doanh nghiệp có chức năng "Xây dựng công trình dân dụng" vậy có thể ký hợp đồng nhân công không có nguyên vật liệu được không. Nếu không được kính mong Quý Cục hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung ngành nghề gì để có thể ký hợp đồng xây dựng phần nhân công thôi. Trân trọng kính chào. 
 
ĐÁP:  Doanh nghiệp có chức năng xây dựng công trình dân dụng, theo ý kiến của Cục thuế TP thì đương nhiên doanh nghiệp được quyền ký hợp đồng thi công theo hình thức bao thầu NVL hay không bao thầu NVL (chỉ lấy tiền công) tùy thuộc vào thỏa thuận giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư , không cần phải bổ sung ngành nghề trên giấy đăng ký kinh doanh .
Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Thuế TP (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm .
 
HỎI:  Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có phát sinh vướng mắc sau: 1/ Khi doanh nghiệp kê khai sai số thuế GTGT đầu vào thì điều chỉnh vào bảng giải trình 02A/GTGT và điều chỉnh trên tờ khai 01/GTGT có đúng không ạ? 2/ Khi doanh nghiệp kê khai sai số thuế GTGT bán ra cho dù là tăng hoặc giảm số thuế GTGT thì doanh nghiệ chỉ làm bảng 01/KHBS ,.Không làm bảng giải trình 02A/GTGT, không điều chỉnh vào bảng kê 01/GTGT có đúng không ạ? Rất mong Quý Cục hỗ trợ. Trân trọng kính chào.  
 
ĐÁP:  Trường hợp doanh nghiệp kê khai sai thuế GTGT đầu vào của các kỳ trước, nay phát hiện điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp, giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc được hoàn thì phải lập hồ sơ kê khai điều chỉnh bổ sung theo mẫu số 01/KHBS để đi nộp số thuế tăng thêm và xử phạt chậm nộp tiền thuế theo quy định của Điều 106 Luật Quản lý (mỗi ngày chậm nộp phạt 0,01%/ngày ) , không điều chỉnh vào Bảng giải trình số 02A/GTGT để điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT 01/GTGT .
Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị liên hệ Cục Thuế TP- Phòng Tuyên Truyền Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm .
 
HỎI:  Doanh nghiệp xuất hoá đơn bán hàng cho khách, trong đó có kèm theo hàng khuyến mãi doanh nghiệp viết như sau: Tên hàng đơn giá thành tiền tiền thuế ống gas 0 0 0 Nay doanh nghiệp phát hiện sai nên muốn lập hoá đơn điều chỉnh được không ? Hay là doanh nghiệp xuất hoá đơn ghi là bổ sung tiền thuế được không? Hay phải huỷ hoá đơn, nếu huỷ hoá đơn thì khách hàng không chịu ký. Mong Quý Cục hướng dẫn. Trân trọng kính chào. 
 
ĐÁP: Căn cứ Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì: khi lập hoá đơn, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn; 
 
- Căn cứ Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì: "trường hợp lập lại hoá đơn: những trường hợp hoá đơn đã xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải huỷ bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhân của bên mua hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hoá đơn huỷ bỏ"
 
Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty ghi sai chỉ tiêu trên hoá đơn như tên hàng, đơn giá, tiền thuế thì khi phát hiện, hai bên mua và bán phải lập biên bản có chữ ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu hai doanh nghiệp để huỷ hoá đơn cũ sai sót và lập lại hoá đơn theo đúng ngày, tháng; tên; đỉa chỉ; mã số thuế của người mua. Công ty không được lập hoá đơn điều chỉnh hay hoá đơn bổ sung tiền thuế.
 
Trường hợp khách hàng không chịu ký biên bản huỷ hóa đơn, lập lại hóa đơn mới thì Cty tự kê khai trên bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS để điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, đồng thời tính phạt chậm nộp tiền thuế 
 
Nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Thuế TP (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm .
Loading...