NHỮNG VIỆC SAU KHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP DẤU VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẦN PHẢI THỰC HIỆN TRÁNH GẶP PHẢI VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ

CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ KIM GIA

Hotline: 0982181889

Vietnamese English
NHỮNG VIỆC SAU KHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP DẤU VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẦN PHẢI THỰC HIỆN TRÁNH GẶP PHẢI VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ

NHỮNG VIỆC SAU KHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP DẤU VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẦN PHẢI THỰC HIỆN TRÁNH GẶP PHẢI VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ

1. ĐĂNG CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
- Theo điều 33 luật doanh nghiệp năm 2014: sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì phải thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự thủ tục và phải trả phí nhà nước là: 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ

2. ĐĂNG CÔNG BỐ MẪU DẤU TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC GIA  
- Theo điều 44 luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có thể tự quyết định về hình thức và nội dung con dấu và có quyền quyết định số lượng con dấu ( có thể khắc nhiều con dấu theo 1 phôi tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp). Sau khi khắc xong con dấu phải làm thông báo về mẫu dấu với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để đăng tải mẫu trên cổng thông tin điện tử quốc gia. 

3. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VÀ LÀM THÔNG BÁO VỚI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Doanh nghiệp có thể mở tài khoản ngân hàng đồng thời với nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp hoặc sau khi thành lập doanh nghiệp.
Trường hợp 1: Mở tài khoản ngân hàng đồng thời với nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp
* Ưu điểm: là không mất thêm nhiều một lần nộp hồ sơ, tiết kiệm được thời gian.
* Nhược điểm: số lượng ngân hàng đăng ký trên hệ thống không nhiều
Trường hợp 2 : Mở tài khoản ngân hàng sau khi thành lập có giấy phép đăng ký kinh doanh + dấu + đăng công bố mẫu dấu trên cổng thông tin điện tử quốc gia. 
* Ưu điểm: lựa chọn ngân hàng giao dịch thuận tiện với nhu cầu và tiện giao dịch
* Nhược điểm: làm thêm một lần nộp hồ sơ qua mạng nữa sau khi kết quả được cấp thuận mang bản chính lên đối chiếu với bản nộp qua mạng, thời gian thực hiện 5 ngày làm việc và thời gian đi lại.  
Hồ sơ mở tài khoản bao gồm: 
+ Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân công chứng của giám đốc
+ Bản gốc đăng ký kinh doanh
+ Thông báo mẫu dấu đã đăng tải  
Chú ý: Đăng ký nộp thuế điện tử từ một ngân hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký mở tài khoản (thuế môn bài và các khoản thuế trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp) do vậy ngay sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần liên hệ các ngân hàng để thực hiện việc này. >>> Sau khi có tài khoản ngân hàng cần thực hiện thông báo cơ quan quản lý từ phòng đăng ký kinh doanh (KIM GIA hướng dẫn chi tiết thực hiện dịch này).
4. ĐĂNG KÝ MUA CHỮ KÝ CHỮ KÝ SỐ ĐIỆN TỬ ĐỂ THỰC HIỆN NỘP THUẾ QUA MẠNG   

KIM GIA là đại lý chữ ký số nên chế độ hướng dẫn và bảo hành và sử dụng trong suốt quá trình hoạt động.  
Trước đây thay bằng việc hàng tháng hàng quý phải lên thuế nộp tờ khai trực tiếp thì hiện nay doanh nghiệp không phải đi lại nữa mà làm tất cả các thủ tục thông qua chữ ký số. Nộp qua chữ ký số thông tin lưu trữ dễ dàng được quản lý.   
Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống phần mềm qua mạng Internet và thực hiện các nghiệp vụ chính như sau:

·         Kê khai các tờ khai thuế phát sinh của Doanh nghiệp theo nghĩa vụ kê khai thuế

·         Sử dụng Chữ ký số công cộng  do tổ chức cung cấp chữ ký số công cộng cấp phát để ký xác nhận về nội dung thông tin trên tờ khai thuế đã kê khai

·         Gửi tờ khai thuế cho cơ quan thuế qua mạng Internet

·         Nhận và tra cứu các thông báo từ cơ quan thuế trả về

5 . VỀ VIỆC NỘP THUẾ CHO DOANH NGHIỆP SAU THÀNH LẬP
 Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài: người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. Và kê khai thuế môn bài sớm nhất có thể (trước ngày cuối cùng của tháng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).
Các mốc thời gian nộp tờ khai thuế và nộp thuế.    
+ Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn):
Doanh nghiệp lưu ý dù công ty không phát sinh hóa đơn đầu vào và đầu ra thì đến thời hạn như sau công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

·         Báo cáo thuế 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04

·         Báo cáo thuế 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07

·         Báo cáo thuế 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10

·         Báo cáo thuế 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm tiếp theo

+ Thời hạn nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) không phải nộp tờ khai:

·         Quý 1: Hạn chậm nhất là ngày 30/04

·         Quý 2: Hạn chậm nhất là ngày 30/07

·         Quý 3: Hạn chậm nhất là ngày 30/10;

·         Quý 4: Hạn chậm nhất là ngày 30/01 năm sau

+ Thời hạn Nộp báo cáo tài chính năm : Hạn nộp chậm nhất báo cáo tài chính năm trước là ngày 30/03 năm sau. 

6. BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng: Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 và khoản 1, khoản 2 Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh thì công ty cổ phần phải bố trí người làm kế toán trưởng ngay khi thành lập. 
Thực hiện thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán doanh nghiệp
Căn cứ theo tình hình thực tế của từng doanh nghiệp nhưng nhiệm vụ chính của kế toán trưởng đó là:

·         Tổ chức thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp

·         Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán

·         Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định

·         Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán

7. TREO BIỂN HIỆU TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY 
Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và có các nội dung sau:
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ
- Mã số thuế
- Email hoặc số điện thoại hoặc số fax…  

8 . ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ DOANH NGHIỆP
- Có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: Phương pháp khấu trừ và phương pháp tính trực tiếp. 
8.1 Phương pháp tính thuế trực tiếp

·         Phương pháp này áp dụng với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật có doanh thu hàng năm từ 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc tự nguyện áp dụng.

8.2 Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng  

·         Số thuế GTGT phải nộp bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT: Áp dụng với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

·         Số thuế GTGT phải nộp bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu: Áp dụng với doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng (nếu không tự nguyện đăng ký sử dụng phương pháp khấu trừ thuế) hoặc không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.    

9. HỒ SƠ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BAO GỒM:
9.1 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1. Treo biển tại trụ sở chính công ty
Bước 2. Nộp mẫu 01/Môn bài     
Bước 3. Mở tài khoản ngân hàng    
Bước 4. Thông báo mở tài khoản ngân hàng trên sở. 
Bước 5. Dùng chữ ký số đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng
Lên ngân hàng xin đăng ký nộp thuế điện tử nộp cho ngân hàng nơi mở tài khoản.
Bước 6. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ để thuế kiểm tra trụ sở (tùy quận).  
Bước 7. Cán bộ thuế lập biên bản kiểm tra trụ sở (tùy quận) 
Bước 8. Quyết định áp dụng hóa đơn điển tử+ mẫu hóa đơn +
Bước 9. Nộp phát hành sau 2 ngày được sử dụng nếu cơ quan thuế đăng tải trên hệ thống tra cứu hóa đơn

THỦ TỤC CẦN THIẾT KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Giới thiệu KIM GIA

THỦ TỤC CẦN THIẾT KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Xem thêm »

Hotline : 0982181889

Email : tuvanluatkimgia@gmail.com

 • Skype

  THÀNH LẬP CÔNG TY

  0982 181 889 Luật Sư Trúc

 • Skype

  THÀNH LẬP CÔNG TY

  0982 565 669 Luật Sư Hoàng

 • Skype

  THÀNH LẬP CÔNG TY

  0918 99 6769 Luật Sư Trúc

 • Skype

  THAY ĐỔI ĐKKD

  0982 181 889 Luật Sư Trúc

 • Skype

  THAY ĐỔI ĐKKD

  0982 565 669 Luật Sư Hoàng

 • Skype

  DV KHAI THUẾ - IN HÓA ĐƠN

  0867616379 C. Oanh (Kế toán)

Văn bản pháp luật
 • Lịch nộp các loại tờ khai thuế, lệ phí môn bài năm 2019
  Lịch nộp các loại tờ khai thuế, lệ phí môn bài năm 2019

  Chi tiết »

 • Hóa đơn điện tử là gì?
  Hóa đơn điện tử là gì?

  Chi tiết »

 • Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo 119/2018/NĐ-CP
  Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo 119/2018/NĐ-CP

  Chi tiết »

 • HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)
  HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg…

  Chi tiết »

 • Hướng dẫn lập tờ khai thuế Giá trị gia tăng
  Hướng dẫn lập tờ khai thuế Giá trị gia tăng

  Chi tiết »

Xem tất cả »

CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ KIM GIA

Đ/c: 243A Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Tel (zalo): 0982 181 889 Luật Sư Trúc - 0982 565 669 Luật Sư Hoàng
Hotline: 0982 181 889 Luật Sư Trúc
Email: tuvanluatkimgia@gmail.com    -   tuvanthanhlapcongtykimgia@gmail.com

Web: tuvanluatkimgia.vn

528806 Online : 3

Facebook Google + Linkedin Twitter Youtube

Designed by Viet Wave

Hotline